Sümpoosion 2021

Rahvusvaheline keskkonnakunsti sümpoosion tutvustab keskkonnakunsti võimalusi ja suutlikkust kirjeldada inimese ja keskkonna vahelisi suhteid.

Sümpoosioni vältel loovad Eesti, Itaalia and USA kunstnikud keskkonnast inspireeritud taiesed, mida eksponeeritakse märgistamist ja tähelepanu vajavatel tööstusmaastikel Kohilas ja Tammikul.

Kunstiteosed pakuvad publikule võimaluse (taas) tundma õppida, meenutada ja väärtustada piirkonna ajalugu ning saada osa tööstusmaastike taaselustamisest.

28. juulil toimub modereeritud arutelu, kus astuvad üles keskkonnaaktivistid ja kuhu on kaasatud sümpoosionil osalevad kunstnikud. Teemadeks keskkonnateadlikkus ja - tundlikkus kunstis, kunsti võime muuta elukeskkondadega seotud paradigmasid, inimese ja looduse vaheliste mõjukanalite, probleemsete ühenduslülide võimalikud lahendused ja tulevik.

Tule vaatama ja kuulama!