top of page

TAKKK sümpoosion

Rahvusvaheline keskkonnakunsti sümpoosion tutvustab keskkonnakunsti võimalusi ja suutlikkust kirjeldada inimese ja keskkonna vahelisi suhteid.

Sümpoosioni vältel loovad kunstnikud keskkonnast inspireeritud taiesed, mida eksponeeritakse märgistamist ja tähelepanu vajavatel tööstusmaastikel Kohilas ja Tammikul.

Kunstiteosed pakuvad publikule võimaluse (taas) tundma õppida, meenutada ja väärtustada piirkonna ajalugu ning saada osa tööstusmaastike taaselustamisest.

​Tule vaatama ja kuulama! 

keskkonnakunstist

Keskkonnakunstist

Keskkonnakunst on sotsiaalse ja poliitilise suunitlusega kunstivorm, mis tegeleb inimese ja looduse vaheliste suhetega, pöörates tähelepanu looduskeskkonna haavatavusele, üleekspluateerimisele ning inimese loodusest võõrandumise probleemidele.

 

Keskkonnakunst taasloob reaalsust, pakkudes alternatiivseid võimalusi piirkondade ja maastike mõtestamiseks.

 

Keskkonnakunst sai tuule tiibadesse 1960. aastate Ameerikas protestina kunsti kommertsialiseerumise vastu. Uus meedium hülgas muuseumid ja galeriid ning liikus loodusesse. Sageli minimalismist ja kontseptualismist inspireeritud teosed muutusid osaks loodusest: nad olid valminud loodusest ning selles keskkonnas ka eksponeeritud. Lisaks kunstisisestele põhjustele on keskkonnakunsti viljelemist ajendanud ka kasvav ökoloogiline teadlikkus ja mure meie looduskeskkonna seisundi pärast.

bottom of page