top of page

Takkk sümpoosion

Tutvustab keskkonnakunsti võimalusi ja suutlikkust kirjeldada inimese ja keskkonna vahelisi suhteid.

TAKKK sümpoosioni kunstiteosed pakuvad publikule võimaluse (taas) tundma õppida, meenutada ja väärtustada piirkonna ajalugu ning saada osa tööstusmaastike taaselustamisest.

Järgmisena tulekul

TAKKK23 kutsub osa saama ja kaasa mõtlema paiga ja inimese suhestumise teemadel. Uurime ruumi ja pühaduse seoseid - pühad paigad võivad olla nii meist väljas kui ka meie sees.

püha paik.jpg

26.08 kl 12:00

"PÜHA PAIK"

Karina Talts, Stefano Mattozzi/ Tammiku mõis

visuaal püha paik, arutelu.jpg

26.08 kl 13:00

"VÄGI ONGI PÜHA"

Hasso Krull

Tammiku mõis

meistrikl. RING.jpeg

26.08 kl 14:30-16:30

"RING" - liikumise ja helide meistriklass

Karina Talts & Stefano Mattozzi

Tammiku mõis

sympakaart.jpg

TAKKK22 sümpoosiumi installatsioonipaikade kaart

kunstnikud23

Kunstnikud

stefano2023.jpg
Stefano Mattozzi
ITA


Helikunstnik, helilooja, improvisaator ja interpreet

Stefano Mattozzi õppis Elio Martusciello juhendamisel Napoli Muusikakonservatooriumis, kus omandas 2020. aastal magistrikraadi elektroonilise muusika erialal.

Karina Talts
EST


Hiina meditsiini terapeut, tantsija

Karina Talts on õppinud rootsi filoloogiat ja teatriteadust Tartu Ülikoolis. Doktoriõpingud Tallinna Ülikooli kultuuride uuringute õppetoolis katkesid terviseprobleemide tõttu, kuid andsid tõuke Hiina meditsiini ja idamaiste praktikatega tegelemiseks.

karina2023.jpeg
hasso krull by gabriela urm.jpg
Hasso Krull
EST


Kirjanik ja mõtleja

Hasso Krulli on kõige rohkem huvitanud loomismüüdid ja triksterilood. Eesti mütoloogia mõistmine algab tema arvates hetkest, mil on aru saadud, et Kalevipoeg ja Vanapagan on üks ja seesama isik.

Stefano Mattozzi
Karina
Hasso Krull

Täname toetajaid!

bottom of page