top of page
kohila paberivabrik.jpg
Kohila

Kohilat võib pidada Eesti paberipealinnaks - paberit toodeti seal ligi 100 aastat. Tänasel päeval paberivabrik enam ei tööta, ent mahajäänud tööstushooned pakuvad võimaluse taasavastada selle paiga ajaloolist keskkonda.

Kohila paberivabrik

Enam kui 120 aastat tagasi asutatud puupapi ja hiljem paberivabrik on olnud terve sajandi Kohila südameks. Siin on toodetud mitmesugust paberit: kolme värvi pakkimispaberit, värvilist karamelli- ja albumipaberit, tapeedipaberit, mitut liiki trükipaberit, võipaberit, sinist ja valget suhkrupaberit, sigeretipaberit, värvilist niidirulli- ja teepaberit, kirjapaberit, vihikuid, värvilisi toimikukaasi jne.

 

 

kohila pv mv.jpg

Vabrik hoolitses oma töötajate eest hästi, ehitades velskripunkti, telegraafijaama ja lasteaia. Töötajad said ka maalapi aiamaade ja loomalautade rajamiseks ning ühiskasutuses oli pesuköök ja pesu rullimise kuur. 1910. aastal valmis vabriku uus korsten, mis sai kogu Kohila sümboliks. Paberivabrikus töötati põlvkondade kaupa kuni vabriku töö lõpetamiseni 1999. aastal.

telfrikivid jõe ääres.jpg
Telfrikivid

Paberivalmistamine on pika ajalooga kunst, mis on alguse saanud 2. sajandil Hiinas.

 

14. sajandiks töötas Euroopas juba arvukalt paberiveskeid, eriti Hispaanias, Itaalias, Prantsusmaal ja Saksamaal, kus paberit valmistati kuni 18. sajandi lõpuni peamiselt linastest kaltsudest. 

 

Tööstuslikust suuremahulisest tootmisest võib aga rääkida alates 19. sajandist, mil võeti kasutusele uus tehnoloogia ja paberi tooraineks sai puit.

1893. aastal Kohilas asutatud paberivabrikus oli puit kuni tselluloosist paberi tootmise alguseni peamine tooraine. Puidu purustamiseks ja peenestamiseks kasutati suuri kivist purustajaid - telfrikive. Paberivabriku seiskudes leiti telfrikividele uus rakendus - need paigutati jõe kallaste tugevdamiseks. Taaskasutus, millest täna palju räägime, toimis ka sel ajal. 

 

TAKKK keskkonnakunsti sümpoosion annab telfrikividele uut hingamist ja tõstab nad vaatajate ette koos Türgist pärit kunstniku Serkan Demiriga, kes kasutab neid oma teose loomisel. 

Tammiku 
TAKKK Kunstikeskus
Tammiku mõis

Tammiku mõis ja selle ümbrus (Kose vald) on  

ajalooliselt mitmekihiline ning looduslikult haruldaselt mitmekesine piirkond. Siin kohtuvad metsik loodus, mõisaaegsed varemed, nõukogude aeg ja tänapäev.

See on paik, kus maastik pakub mõtteainest inimese ja looduse vaheliste suhete üle läbi aegade.

tammikum%C3%83%C2%B5is_enne_polengut_edi
tammiku_mõis.jpg

Tammiku mõis eraldus Tuhala mõisast 1600. a.

Mõisa peahoone süüdati 1905. a. revolutsiooniga seotud sündmuste käigus. Mõisa omanik taastas tules hävinud hoone ning andis selle koos mõisamaadega rendile. Nõukogude ajal kasutati mõisahoonet eluasemena, kus oli kaks korterit. 1950. aastate lõpus jäi maja tühjaks ning lagunes väga kiiresti. Tänaseks on mõisahoonest säilinud vaid perimeetri varemed.

Kivist aidas asus mõisaköök. Nõukogude ajal, kui sellel territooriumil tegutses metskond, hoiti aidas metskonna tehnikat. Hoones on hästi säilinud kelder. Aida müürid on tänaseks varisemisohtlikud.

bottom of page