top of page
ansis in action.jpg
Ansis
Dobičins
LVA

Skulptor

Ansis Dobičins töötab materjalide ja teemadega, mis omavad sotsiaalset või tööstuslikku sümboolikat, ning kasutab materjale ja esemeid, mis on assotsiatsioonidest tulvil. Kunstis kujutab ta maailma ja ühiskonda metafooriliste installatsioonide ja skulptuuride kaudu.

Ansis tunneb suurt huvi paikade erinevuste vastu, nende päritolu, tekkepõhjuste ja nende mõju vastu ning selle vastu, kuidas ümbrus suhestub meie teadvuse, arusaamade, mütoloogia, iseloomuga jms.

 

Oma skulptuurides rekonstrueerib ta erinevaid keskkondi, et taastada tundeid ja mälestusi neist, samamoodi kui tajub enda omi.

Ansis. muna . f. a. Haas.JPG
Takkk opening, Annika Haas.jpg

"MUNA"

Oled endises kivimurrus. Aja möödudes muutub ühel kindlal põhjusel tehtud asjade tähendus ja roll neid ümbritsevas kollektiivses mälus. Kasvab ka nende müütilisus. Tammiku kruusaaugu kivikuhjad meenutavad tundmatute olendite pesasid, kes lahkudes on jätnud endast maha müütilise tuleviku munad.

Muna on uuenemise sümbol. Siin Tammikul sümboliseerib muna kohalikku minevikku ja lahtirullitud tulevikku, küsides, kellele jäi tulevik ja mida peaksime pärandiga tegema. Kas salvestama, kõrvaldama või ignoreerima? Kunstiteos peegeldab praeguse aja ebakindlust ja kutsub meid mõtlema ja otsustama, milline on meie roll täna ja tulevikus.

bottom of page