top of page
hasso krull.jpg
Hasso Krull
EST

Kirjanik ja mõtleja

Hasso Krulli on kõige rohkem huvitanud loomismüüdid ja triksterilood. Eesti mütoloogia mõistmine algab tema arvates hetkest, mil on aru saadud, et Kalevipoeg ja Vanapagan on üks ja seesama isik. Luule on aga mäng, kus sõnad puudutavad meie olemist kõige sügavamalt. Ta avaldanud kaheksateist luulekogu, üheksa esseeraamatut, tõlkeid ja lastelugusid.

bottom of page