top of page

Keskkonnakunstist

Keskkonnakunst on sotsiaalse ja poliitilise suunitlusega kunstivorm, mis tegeleb inimese ja looduse vaheliste suhetega, pöörates tähelepanu looduskeskkonna haavatavusele, üleekspluateerimisele ning inimese loodusest võõrandumise probleemidele.

 

Keskkonnakunst taasloob reaalsust, pakkudes alternatiivseid võimalusi piirkondade ja maastike mõtestamiseks.

 

Keskkonnakunst sai tuule tiibadesse 1960. aastate Ameerikas protestina kunsti kommertsialiseerumise vastu. Uus meedium hülgas muuseumid ja galeriid ning liikus loodusesse. Sageli minimalismist ja kontseptualismist inspireeritud teosed muutusid osaks loodusest: nad olid valminud loodusest ning selles keskkonnas ka eksponeeritud. Lisaks kunstisisestele põhjustele on keskkonnakunsti viljelemist ajendanud ka kasvav ökoloogiline teadlikkus ja mure meie looduskeskkonna seisundi pärast.

bottom of page