top of page
foto Hanna Piksarv.jpg
< avalehele
Uku
Sepsivart
EST

Skulptor

Uku Sepsivart on skulptor, kes tegeleb looduse, loomade ja inimese vaheliste suhetega. Tema teosed on tihti valminud koostöös mõne looma, näiteks mesilaste või lindudega, ning tema elutempogi kulgeb pigem mõtlikult ja rahulikult, mitte suurlinlikult ühest kohast teise joostes. 


Töödes käsitleb ta sageli loodusega liiga lähedaseks saamise oletatavat ohtu ning inimese hirmu füüsiliselt hävineda. Füüsilise keha hävinemise paratamatuse tõttu on  tema skulptuuridesse aeglane hääbumine sisse kirjutatud.

"INIMESE PORTREE PUTUKAHOTELLINA"

Teos on mõtteline jätk 2017. aastal valminud tööle „Autoportree loomadega“, milles
Uku Sepsivart käsitleb loodusega liiga lähedaseks saamise võimalikku ohtu läbi füüsilise hävinemise hirmu.

 

Autor loob ajalikke skulptuure, mis väljendavad inimese keha füüsilise hävimise paratamatust. Ka loodud inim-figuuri on aeglane hävimine sisse kirjutatud. Kuju on sobiv paik putukatest ja mikro-organismidest asukatele. Kuju
paikneb kunagise Tammiku mõisavalitseja oletatava matmispaiga lähistel.

Uku Sepsivart "Inimese portree putukahotellina"
Uku Sepsivart "Inimese portree putuka hotellina"
bottom of page