top of page
IVM FOTO.jpg
Villu Plink
Indrek Mikk
Kristjan Sisa
Margit Mikk
EST

Multidisplinaarsed meediumid

Grupeerinu Inimesed vaatavad merele inst

Rühmitus "Inimesed vaatavad merele" sai loodud 2002. aastal.

 

Nende loomingu kandvaks ideeks on, kuidas olla inimene ja leida oma õnne vastutustundlikult. Loomingus kasutavad nad teadmisi ja kogemusi pedagoogikast, arhitektuurist, ökoloogiast, materjaliteadusest, disainist, helikunstist ja kujutavast kunstist.

 

Rühmitus väärtustab tegutsemist viisil, mis jätab võimalikult tagasihoidliku ökoloogilise jalajälje.

takkk  sy opening Annika Haas.jpg

"ÜHENDUSED 440"

Oled endise Tammiku mõisa maadel. Interaktiivne heliinstallatsioon kujutab ühendusi Maa ja Taeva, maa-aluste ja ülemiste sfääride, praeguse hetke inimliku, ajaliku, ruumilise vaatepunkti ja ajatu/universaalse vahel. 

Loomeprotsessis on oluline inimeseks olemise küsimus ja selle suhestumine sotsiaalsese ja ökoloogilise keskkonnaga. Oluline on keskkonna tunnetus ja sotsiaalne komponent selle vahendajana. Selleks, et leida loomingus inimlikku õnne või/ja rõõmu, tuleb arvestada, mida keskkonnale (sh sotsiaalsele keskkonnale) pakume või temalt võtame. Kuidas leida tasakaalu?  

bottom of page